PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 203/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2008
Platnost od 17.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Zrušeno k 01.07.2015 (146/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.07.200830.06.2015

203

01.07.200830.06.2015

VYHLÁŠKA

01.07.200830.06.2015

ze dne 3. června 2008,

01.07.200830.06.2015

kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.200830.06.2015

Ministerstvo obrany stanoví podle § 73 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


01.07.200830.06.2015

Čl. I

01.07.200830.06.2015

Vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb., vyhlášky č. 457/2002 Sb. a vyhlášky č. 445/2005 Sb., se mění takto:

01.07.200830.06.2015

1. V § 2 písm. a) se částka „65 Kč“ nahrazuje částkou „68 Kč“.

01.07.200830.06.2015

2. V § 2 písm. b) se částka „95 Kč“ nahrazuje částkou „100 Kč“.

01.07.200830.06.2015

3. V § 2 písm. c) se částka „145 Kč“ nahrazuje částkou „155 Kč“.


01.07.200830.06.2015

Čl. II

01.07.200830.06.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


01.07.200830.06.2015

Ministryně: JUDr. Parkanová v. r.

Přesunout nahoru