Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2007>Předpis č. 70/2007 Sb.

Předpis č. 70/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

Ze dne07.03.2007
Částka31/2007
Platnost od04.04.2007
Účinnost od04.04.2007
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


banerZPL

70

ZÁKON

ze dne 7. března 2007,

kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci písmene d) doplňují slova „popřípadě poskytuje dotace poskytovatelům sociálních služeb provozujícím zařízení sociálních služeb obdobná domovům, ve kterých je poskytována péče i osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům,“.

2. V § 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) může osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům poskytovat příspěvek na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru