PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 70/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

Částka 31/2007
Platnost od 04.04.2007
Účinnost od 04.04.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
04.04.2007

70

04.04.2007

ZÁKON

04.04.2007

ze dne 7. března 2007,

04.04.2007

kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

04.04.2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


04.04.2007

Čl. I

04.04.2007

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., se mění takto:

04.04.2007

1. V § 4 se na konci písmene d) doplňují slova „popřípadě poskytuje dotace poskytovatelům sociálních služeb provozujícím zařízení sociálních služeb obdobná domovům, ve kterých je poskytována péče i osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům,“.

04.04.2007

2. V § 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

04.04.2007

f) může osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům poskytovat příspěvek na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt.“.


04.04.2007

Čl. II

04.04.2007

Účinnost

04.04.2007

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


04.04.2007

Vlček v. r.

04.04.2007

Klaus v. r.

04.04.2007

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru