PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 69/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2007
Platnost od 04.04.2007
Účinnost od 04.04.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
04.04.2007

69

04.04.2007

ZÁKON

04.04.2007

ze dne 7. března 2007,

04.04.2007

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

04.04.2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


04.04.2007

Čl. I

04.04.2007

V § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se věta poslední zrušuje.


04.04.2007

Čl. II

04.04.2007

Přechodné ustanovení

04.04.2007

Ke vzniku povinnosti účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku též v Obchodním věstníku na základě ustanovení § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb., se do dne účinnosti tohoto zákona nepřihlíží.

04.04.2007

Čl. III

04.04.2007

Účinnost

04.04.2007

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


04.04.2007

Vlček v. r.

04.04.2007

Klaus v. r.

04.04.2007

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru