Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2007>Předpis č. 68/2007 Sb.

Předpis č. 68/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Ze dne07.03.2007
Částka31/2007
Platnost od04.04.2007
Účinnost od04.04.2007
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


744x145_ZPL_Twitter kopie.png

68

ZÁKON

ze dne 7. března 2007,

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru