PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 68/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Částka 31/2007
Platnost od 04.04.2007
Účinnost od 04.04.2007
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
04.04.2007

68

04.04.2007

ZÁKON

04.04.2007

ze dne 7. března 2007,

04.04.2007

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

04.04.2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


04.04.2007

Čl. I

04.04.2007

V § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).


04.04.2007

Čl. II

04.04.2007

Účinnost

04.04.2007

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


04.04.2007

Vlček v. r.

04.04.2007

Klaus v. r.

04.04.2007

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru