PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 218/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 69/2007
Platnost od 22.08.2007
Účinnost od 22.08.2007
Zrušeno k 01.10.2015 (205/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
22.08.200730.09.2015

218

22.08.200730.09.2015

ZÁKON

22.08.200730.09.2015

ze dne 18. července 2007,

22.08.200730.09.2015

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

22.08.200730.09.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


22.08.200730.09.2015

ČÁST PRVNÍ

22.08.200730.09.2015

Změna zákona č. 266/2006 Sb.

22.08.200730.09.2015

Čl. I

22.08.200730.09.2015

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:

22.08.200730.09.2015

1. V § 91 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2018" se nahrazuje číslem "2020".

22.08.200730.09.2015

2. V § 92 odst. 1, 2 a 3 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".

22.08.200730.09.2015

3. V § 92 odst. 5 písm. b) se slova "(§ 194, 195 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)" zrušují.

22.08.200730.09.2015

4. V § 94 odst. 1 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009".

22.08.200730.09.2015

5. V § 94 odst. 2 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".

22.08.200730.09.2015

6. V § 95 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".

22.08.200730.09.2015

7. V § 99 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2011" se nahrazuje číslem "2013".

22.08.200730.09.2015

ČÁST DRUHÁ

22.08.200730.09.2015

Změna zákona č. 267/2006 Sb.

22.08.200730.09.2015

Čl. II

22.08.200730.09.2015

Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:

22.08.200730.09.2015

1. Část druhá se zrušuje.

22.08.200730.09.2015

2. V části šesté čl. VI se bod 4 zrušuje.

22.08.200730.09.2015

3. V části deváté čl. IX se bod 1 zrušuje.

22.08.200730.09.2015

4. Část dvacátá devátá se zrušuje.

22.08.200730.09.2015

5. V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".

22.08.200730.09.2015

6. V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".

22.08.200730.09.2015

ČÁST TŘETÍ

22.08.200730.09.2015

Změna zákona č. 264/2006 Sb.

22.08.200730.09.2015

Čl. III

22.08.200730.09.2015

V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".


22.08.200730.09.2015

ČÁST SEDMÁ

22.08.200730.09.2015

ÚČINNOST

22.08.200730.09.2015

Čl. VII

29.08.201430.09.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou částí čtvrté až šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.


22.08.200730.09.2015

Vlček v. r.

22.08.200730.09.2015

Klaus v. r.

22.08.200730.09.2015

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru