PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 613/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

Částka 191/2006
Platnost od 29.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.08.2013 (219/2013 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.200731.07.2013

613

01.01.200731.07.2013

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.01.200731.07.2013

ze dne 20. prosince 2006

01.01.200731.07.2013

o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

01.01.200731.07.2013

Vláda nařizuje podle § 61 odst. 9 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


01.01.200731.07.2013

§ 1

01.01.200731.07.2013

Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby vojáka z povolání:

01.01.200731.07.2013

a) I. kategorie – hlavní město Praha,

01.01.200731.07.2013

b) II. kategorie – ostatní obce.

01.01.200731.07.2013

§ 2

01.01.200731.07.2013

Stanovují se tyto koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení:

01.01.200731.07.2013

a) 1,27násobek minimální mzdy1) pro obec I. kategorie,

01.01.200731.07.2013

b) 1,26násobek minimální mzdy pro obec II. kategorie.

01.01.200731.07.2013

§ 3

01.01.200731.07.2013

Nařízení vlády č. 549/2005 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, se zrušuje.


01.01.200731.07.2013

§ 4

01.01.200731.07.2013

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


01.01.200731.07.2013

Předseda vlády:

01.01.200731.07.2013

Ing. Topolánek v. r.

01.01.200731.07.2013

Ministr obrany:

01.01.200731.07.2013

Šedivý, Ph.D. v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.200731.07.2013

1) § 111 odst. 2 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Přesunout nahoru