PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 449/2006 Sb.Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Částka 146/2006
Platnost od 19.09.2006
Účinnost od 01.10.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.2006

449

01.10.2006

VYHLÁŠKA

01.10.2006

ze dne 11. září 2006

01.10.2006

o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

01.10.2006

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:


01.10.2006

§ 1

01.10.2006

Úvodní ustanovení

01.10.2006

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanovuje metodiky polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy.

01.10.2006

§ 2

01.10.2006

Metodiky zkoušek odrůd

01.10.2006

(1) Metodikami stanovujícími základní požadavky na uspořádání a podmínky zkoušek, na způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se rozumí

01.10.2006

a) protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3) (dále jen "protokoly"),

01.10.2006

b) obecné zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin4) (dále jen "zásady zkoušení"),

01.10.2006

c) metodiky zkoušek užitné hodnoty zemědělských druhů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "metodiky zkoušek užitné hodnoty"),

01.10.2006

d) znaky ke zkoušení a požadavky na provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy (dále jen "znaky a požadavky").

01.10.2006

(2) Uspořádání a podmínky zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti, popřípadě užitné hodnoty odpovídají požadavkům na protokoly, na zásady zkoušení, na metodiky zkoušek užitné hodnoty nebo na znaky a požadavky pro druhy odrůd uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3.

01.10.2006

(3) Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti zahrnuje všechny znaky podle protokolů, popřípadě nejméně všechny znaky označené hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud pozorování znaků není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá5).

01.10.2006

§ 3

01.10.2006

Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů

01.10.2006

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů uvedených v příloze č. 1 se použijí metodiky zkoušek obsažené

01.10.2006

a) v protokolech uvedených v tabulce č. 1.1 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené,

01.10.2006

b) v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 1.2 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

01.10.2006

(2) Zkoušení užitné hodnoty odrůdy zemědělských druhů zahrnuje hodnocení výnosu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům, reakce na fyzikální faktory prostředí a hodnocení kvalitativních vlastností odrůdy6). Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů se použijí metodiky zkoušek užitné hodnoty vyjmenované v příloze č. 1, tabulce č. 1.3 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

01.10.2006

§ 4

01.10.2006

Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů

01.10.2006

Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů uvedených v příloze č. 2 se použijí metodiky zkoušek obsažené

01.10.2006

a) v protokolech uvedených v tabulce č. 2.1 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené,

01.10.2006

b) v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 2.2 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené.

01.10.2006

§ 5

01.10.2006

Metodika zkoušek odrůd révy

01.10.2006

Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy se vztahují na znaky a vlastnosti uvedené v příloze č. 3, v tabulce č. 3.1 a splňují minimální požadavky na provádění těchto zkoušek uvedené v tabulce č. 3.2.


01.10.2006

§ 6

01.10.2006

Účinnost

01.10.2006

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.


01.10.2006

Ministryně:
MVDr. Vicenová v. r.


01.10.2006

01.01.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

01.01.2014

Metodiky zkoušek zemědělských druhů

01.07.2016

Tabulka č. 1.1

01.07.2016

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

01.07.2016
Zemědělský druhProtokol
Avena nuda L.Oves nahýTP20/1 ze dne 6.11.2003
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)Oves setýTP20/1 ze dne 6.11.2003
Brassica napus L.ŘepkaTP 36/2 ze dne 16.11.2011
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.TuřínTP89/1 ze dne 11.3.2015
Cannabis sativa L.Konopí setéTP 276/1 ze dne 28.11.2012
Festuca filiformis Pourr.Kostřava vláskovitáTP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca ovina L.Kostřava ovčíTP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca rubra L.Kostřava červenáTP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostřava drsnolistáTP67/1 ze dne 23.6.2011
Helianthus annuus L.SlunečniceTP81/1 ze dne 31.10.2002
Hordeum vulgare L.JečmenTP 19/3 ze dne 21.3.2012
Linum usitatissimum L.LenTP 57/2 ze dne 19.3.2014
Lolium multiflorum Lam.Jílek mnohokvětýTP4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium perenne L.Jílek vytrvalýTP4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium x boucheanum KunthJílek hybridníTP4/1 ze dne 23.6.2011
Pisum sativum L.Hrách polní (včetně pelušky)TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
Secale cereale L.ŽitoTP58/1 ze dne 31.10.2002
Solanum tuberosum L.BramborTP 23/2 ze dne 1.12.2005
Triticum aestivum L.Pšenice setáTP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011
Triticum durum Desf.Pšenice tvrdáTP 120/3 ze dne 19.3.2014
x Triticosecale Wittm. ex A. CamusTritikaleTP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011
Zea mays L.KukuřiceTP 2/3 ze dne 11.3.2010
01.07.2016

Tabulka č. 1.2

01.07.2016

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

01.07.2016
Zemědělský druhZásada zkoušení
Agrostis canina L.Psineček psíTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis capillaris L.Psineček tenkýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.Psineček velikýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.Psineček výběžkatýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Beta vulgaris L.Řepa krmnáTG/150/3 ze dne 4.11.1994
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsŘepiceTG/185/3 ze dne 17.4.2002
Bromus catharticus VahlSveřep samužníkovitýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.Sveřep siteckýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Carthamus tinctorius L.Světlice barvířskáTG/134/3 ze dne 12.10.1990
Dactylis glomerata L.Srha laločnatáTG/31/8 ze dne 17.4.2002
Festuca arundinacea SchreberKostřava rákosovitáTG/39/8 ze dne 17.4.2002
Festuca pratensis Huds.Kostřava lučníTG/39/8 ze dne 17.4.2002
Glycine max (L.) MerrillSójaTG/80/6 ze dne 1.4.1998
Lotus corniculatus L.Štírovník růžkatýTG/193/1 ze dne 9.4.2008
Lupinusalbus L.Lupina bíláTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.Lupina úzkolistáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus luteus L.Lupina žlutáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Medicago sativa L.Vojtěška setáTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Medicago x varia T. MartynVojtěška proměnliváTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Papaver somniferum L.MákTG/166/4 ze dne 9.4.2014
Phleum nodosum L.Bojínek cibulkatýTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Phleum pratense L.Bojínek lučníTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Poa pratensis L.Lipnice lučníTG/33/7 ze dne 9.4.2014
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Ředkev olejnáTG/178/3 ze dne 4.4.2001
Sinapis alba L.Hořčice bíláTG/179/3 ze dne 4.4.2001
Sorghum bicolor (L.) MoenchČirokTG/122/3 ze dne 6.10.1989
Trifolium pratense L.Jetel lučníTG/5/7 ze dne 4.4.2001
Trifolium repens L.Jetel plazivýTG/38/7 ze dne 9.4.2003
Vicia faba L.Bob polníTG/8/6 ze dne 17.4.2002
Vicia sativa L.Vikev setáTG/32/7 ze dne 20.3.2013
x Festulolium Asch. et Graebn.FestuloliumTG/243/1 ze dne 9.4.2008
01.01.2014

Tabulka č. 1.3

01.01.2014

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek užitné hodnoty

01.01.2014
Zemědělský druhMetodika zkoušek užitné hodnoty
Pro všechny druhyZUH/1-2013 - Obecná část ze dne 15.8.2013
Bob polníZUH/2-2013 - Bob polní ze dne 15.8.2013
BramborZUH/3-2013 - Brambor ze dne 15.8.2013
ŘepkaZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Řepice (řepák)ZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Hořčice bíláZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Hořčice sareptskáZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
Hořčice černáZUH/4-2013 - Brukvovité olejniny ze dne 15.8.2013
CukrovkaZUH/5-2013 - Řepa ze dne 15.8.2013
Řepa krmnáZUH/5-2013 - Řepa ze dne 15.8.2013
Čekanka průmyslováZUH/6-2013 - Cekanka průmyslová ze dne 15.8.2013
ČirokZUH/7-2013 - Čirok ze dne 15.8.2013
Čirok sudánská trávaZUH/7-2013 - Čirok ze dne 15.8.2013
Čirok x sudánská trávaZUH/7-2013 - Čirok ze dne 15.8.2013
Hrách polní (včetně pelušky)ZUH/8-2013 - Hrách ze dne 15.8.2013
ChmelZUH/9-2013 - Chmel ze dne 15.8.2013
JečmenZUH/10-2013 - Ječmen ze dne 15.8.2013
Vojtěška proměnliváZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Vojtěška setáZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel alexandrijskýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel lučníZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel nachovýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel zvrácený (perský)ZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel plazivýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Jetel zvrhlý (švédský)ZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Pískavice řecké senoZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Štírovník růžkatýZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Tolice dětelováZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
VičenecZUH/11-2013 - Jeteloviny ze dne 15.8.2013
Kapusta krmnáZUH/12-2013 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 15.8.2013
TuřínZUH/12-2013 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 15.8.2013
KmínZUH/13-2013 - Kmín ze dne 15.8.2013
Konopí setéZUH/14-2013 - Konopí seté ze dne 15.8.2013
Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)ZUH/15-2013 - Kukuřice ze dne 15.8.2013
LenZUH/16-2013 - Len ze dne 15.8.2013
Lesknice kanárskáZUH/17-2013 - Lesknice kanárská ze dne 15.8.2013
Lupina bíláZUH/18-2013 - Lupina ze dne 15.8.2013
Lupina úzkolistáZUH/18-2013 - Lupina ze dne 15.8.2013
Lupina žlutáZUH/18-2013 - Lupina ze dne 15.8.2013
MákZUH/19-2013 - Mák ze dne 15.8.2013
Hořčice bíláZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
Ředkev olejnáZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
ŘepkaZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
SvazenkaZUH/20-2013 - Meziplodiny ze dne 15.8.2013
OvesZUH/21-2013 - Oves ze dne 15.8.2013
Pšenice setáZUH/22-2013 - Pšenice ze dne 15.8.2013
Pšenice tvrdáZUH/22-2013 - Pšenice ze dne 15.8.2013
Pšenice špaldaZUH/22-2013 - Pšenice ze dne 15.8.2013
RévaZUH/23-2013 - Réva ze dne 15.8.2013
SlunečniceZUH/24-2013 - Slunečnice ze dne 15.8.2013
SójaZUH/25-2013 - Sója ze dne 15.8.2013
Světlice barvířská (saflor)ZUH/26-2013 - Světlice barvířská ze dne 15.8.2013
Bojínek lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
FestuloliumZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Jílek hybridníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Jílek mnohokvětýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Jílek vytrvalýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Kostřava červenáZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Kostřava lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Kostřava rákosovitáZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Lipnice lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Ovsík vyvýšenýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Psárka lučníZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Psineček velikýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Srha laločnatáZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Sveřep samužníkovitýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Sveřep siteckýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
Trojštět žlutavýZUH/27-2013 - Trávy ze dne 15.8.2013
TritikaleZUH/28-2013 - Tritikale ze dne 15.8.2013
Vikev panonskáZUH/29-2013 - Vikev ze dne 15.8.2013
Vikev setáZUH/29-2013 - Vikev ze dne 15.8.2013
Vikev huňatáZUH/29-2013 - Vikev ze dne 15.8.2013
ŽitoZUH/30-2013 - Žito ze dne 15.8.2013
01.10.2006

01.07.2016

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

01.07.2016

Metodiky zkoušek zeleninových druhů

01.07.2016

Tabulka č. 2.1

01.07.2016

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

01.07.2016
Zeleninový druhProtokol
Allium cepa L. (skupina Cepa)Cibule a echalionTP 46/2 ze dne 1.4.2009
Allium cepa L. (skupina Aggregatum)SalotkaTP 46/2 ze dne 1.4.2009
Allium fistulosum L.Cibule sečkaTP 161/1 ze dne 11.3.2010
Allium porrum L.PórTP 85/2 ze dne 1.4.2009
Allium sativum L.ČesnekTP 162/1 ze dne 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.PažitkaTP 198/2 ze dne 11.3.2015
Apium graveolens L.Celer bulvovýTP74/1 ze dne 13.3.2008
Apium graveolens L.Celer řapíkatýTP82/1 ze dne 13.3.2008
Asparagus officinalis L.ChřestTP 130/2 ze dne 16.2.2011
Beta vulgaris LMangoldTP 106/1 ze dne 11.3.2015
Beta vulgaris L.Řepa salátová včetně Cheltenham beetTP60/1 ze dne 1.4.2009
Brassica oleracea L.KadeřávekTP90/1 ze dne 16.2.2011
Brassica oleracea L.KvětákTP 45/2 ze dne 11.3.2010
Brassica oleracea L.BrokoliceTP 151/2 ze dne 21.3.2007
Brassica oleracea L.Kapusta růžičkováTP 54/2 ze dne 1.12.2005
Brassica oleracea L.KedlubenTP 65/1 ze dne 25.3.2004
Brassica oleracea L.Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červenéTP 48/3 ze dne 16.2.2011
Brassica rapa L.Zelí pekingskéTP 105/1 ze dne 13.3.2008
Capsicum annuum L.Paprika, chilliTP 76/2 ze dne 21.3.2007
Cichorium endivia L.Endivie kadeřavá a eskariolTP 118/3 ze dne 19.3.2014
Cichorium intybus L.Čekanka průmyslováTP 172/2 ze dne 1.12.2005
Cichorium intybus L.Čekanka pro pukyTP 173/1 ze dne 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiMeloun vodníTP 142/2 ze dne 19.3.2014
Cucumis melo L.Meloun cukrovýTP 104/2 ze dne 21.3.2007
Cucumis sativus LOkurka salátová a okurka nakládačkaTP 61/2 ze dne 13.3.2008
Cucurbita pepo L.Tykev obecnáTP 119/1 rev. ze dne 19.3.2014
Cucurbita maxima DuchesneTykev velkoplodáTP 155/1 ze dne 11.3.2015
Cynara cardunculus L.Artyčok a kardaTP 184/2 ze dne 27.2.2013
Daucus carota L.Mrkev a mrkev krmnáTP 49/3 ze dne 13.3.2008
Foeniculum vulgare Milí.FenyklTP 183/1 ze dne 25.3.2004
Lactuca sativa L.SalátTP 13/5 ze dne 16.2.2011
Petroselinum crispum (Milí.) Nyman ex A. W. HillPetrželTP 136/1 ze dne 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.Fazol šarlatovýTP9/1 ze dne 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucíTP 12/4 ze dne 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrovýTP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
Raphanus sativus L.Ředkvička a ředkevTP 64/2 rev. ze dne 11.3.2015
Scorzonera hispanica L.Černý kořenTP 116/1 ze dne 11.3.2015
Solanum lycopersicum L.RajčeTP 44/4 rev. ze dne 27.2.2013
Solanum melongena L.Lilek vejcoplodýTP 117/1 ze dne 13.3.2008
Spinacia oleracea L.ŠpenátTP 55/5 ze dne 27.2.2013
Valerianella locusta (L.) Laterr.Kozlíček polníčekTP 75/2 ze dne 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)Bob zahradníTP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Kukuřice cukrová a kukuřice pukancováTP 2/3 ze dne 11.3.2010
Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Milí.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) FosbergPodnože rajčatTP 294/1 ze dne 19.3.2014
01.07.2016

Tabulka č. 2.2

01.07.2016

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

01.07.2016
Zeleninový druhZásada zkoušení
Brassica rapa L.VodniceTG/37/10 ze dne 4.4.2001
Cichorium intybus L.Čekanka hlávkováTG/154/3 ze dne 18.10.1996
Rheum rhabarbarum L.ReveňTG/62/6 ze dne 24.3.1999
01.10.2006

01.10.2006

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

01.10.2006

Metodika zkoušek odrůd révy

01.10.2006

Tabulka č. 3.1

01.10.2006

Znaky ke zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy

01.10.2006

A Morfologické znaky

01.10.2006

1. Listový pupen na letorostech 10 až 20 cm dlouhých:

01.10.2006

1.1. tvar

01.10.2006

1.2. barva (antokyanove zbarvení po otevření)

01.10.2006

1.3. chloupkatost

01.10.2006

2. Mladý letorost v době květu:

01.10.2006

2.1. příčný řez (tvar a obrys)

01.10.2006

2.2. chloupkatost

01.10.2006

3. Réví:

01.10.2006

3.1. povrch

01.10.2006

3.2. internodium

01.10.2006

4. Rozmístění úponků

01.10.2006

5. Vrcholové mladé listy na letorostech 10 až 30 cm dlouhých (sledováno od místa za prvními třemi listy zřetelně oddělenými od listového pupenu):

01.10.2006

5.1. barva

01.10.2006

5.2. chloupkatost

01.10.2006

6. Plně vyvinutý list (mezi 8 až 11 nodem):

01.10.2006

6.1. fotografie

01.10.2006

6.2. obrázek nebo otisk (s měřítkem)

01.10.2006

6.3. převažující tvar

01.10.2006

6.4. počet laloků

01.10.2006

6.5. řapíkový výkroj

01.10.2006

6.6. hloubka horního a spodního bočního výkroje

01.10.2006

6.7. chloupkatost spodní strany

01.10.2006

6.8. povrch

01.10.2006

6.9. boční zoubkování

01.10.2006

7. Květ:

01.10.2006

projev pohlaví

01.10.2006

8. Hrozen v technické zralosti (moštové a stolní odrůdy):

01.10.2006

8.1. fotografie (s měřítkem)

01.10.2006

8.2. tvar

01.10.2006

8.3. velikost

01.10.2006

8.4. stopka (délka)

01.10.2006

8.5. průměrná hmotnost v gramech

01.10.2006

8.6. oddělitelnost bobulí od stopky

01.10.2006

8.7. hustota hroznu

01.10.2006

9. Bobule v technické zralosti (moštové a stolní odrůdy):

01.10.2006

9.1. fotografie (s měřítkem)

01.10.2006

9.2. tvar

01.10.2006

9.3. velikost s uvedením průměrné hmotnosti

01.10.2006

9.4. barva

01.10.2006

9.5. slupka (stolní odrůdy)

01.10.2006

9.6. počet semen (stolní odrůdy)

01.10.2006

9.7. dužnina

01.10.2006

9.8. šťáva

01.10.2006

9.9. vůně, chuť

01.10.2006

10. Semeno (moštové a stolní odrůdy):

01.10.2006

fotografie obou stran a profilu (s měřítkem)

01.10.2006

B. Fyziologické znaky

01.10.2006

1. Vegetační údaje:

01.10.2006

1.1. Stanovení fenologických údaj ů

01.10.2006

Fenologické údaje se stanovují porovnáním s jednou nebo více srovnávacími odrůdami.

01.10.2006

1.2. Datum rašení:

01.10.2006

Datum v porovnání se srovnávacími odrůdami, ke kterému při použití běžného řezu vyraší pupeny z poloviny oček a je zřetelná jejich vnitřní chloupkatost.

01.10.2006

1.3. Datum plného kvetení:

01.10.2006

Datum v porovnání se srovnávacími odrůdami, ke kterému se plně otevře polovina květů na určitém počtu rostlin.

01.10.2006

1.4. Zralost (moštové a stolní odrůdy):

01.10.2006

Mimo dobu zralosti musí být ještě uvedena hustota nebo předpokládané stupně alkoholu moštu, obsah kyselin a příslušný výnos hroznů vyjádřený v kg na ha, ve srovnání s jednou nebo více srovnávacími odrůdami pokud možno stejné výnosové úrovně.

01.10.2006

2. Pěstitelské vlastnosti:

01.10.2006

2.1. Vzrůstnost

01.10.2006

2.2. Způsob vedení (postavem prvního plodného očka, upřednostňovaný řez)

01.10.2006

2.3. Plodnost:

01.10.2006

2.3.1. pravidelnost

01.10.2006

2.3.2. výnos

01.10.2006

2.3.3. odchylky

01.10.2006

2.4. Rezistence nebo náchylnost:

01.10.2006

2.4.1. k nepříznivým podmínkám

01.10.2006

2.4.2. ke škodlivým organizmům

01.10.2006

2.4.3. k eventuálnímu praskání bobulí

01.10.2006

2.5. Reakce v průběhu vegetativního množení:

01.10.2006

2.5.1. při štěpování

01.10.2006

2.5.2. při řízkování

01.10.2006

3. Využití:

01.10.2006

3.1. j ako moštová odrůda

01.10.2006

3.2. jako stolní odrůda

01.10.2006

3.3. jako podnož

01.10.2006

3.4. pro průmyslové využití

01.10.2006

Tabulka 3.2

01.10.2006

Minimální požadavky na provádění zkoušek

01.10.2006

1. Ekologické informace:

01.10.2006

1.1. místo

01.10.2006

1.2. zeměpisné údaje:

01.10.2006

1.2.1. zeměpisná délka

01.10.2006

1.2.2. zeměpisná šířka

01.10.2006

1.2.3. nadmořská výška

01.10.2006

1.2.4. expozice a svažitost

01.10.2006

1.3. klimatické podmínky

01.10.2006

1.4. typ půdy

01.10.2006

2. Technické postupy:

01.10.2006

2.1. pro moštové a stolní odrůdy:

01.10.2006

2.1.1. 24 rostlin, je-li to možné, na různých podnožích

01.10.2006

2.1.2. nejméně 3 produkční roky

01.10.2006

2.1.3. nejméně 2 pokusná místa s odlišnými ekologickými podmínkami

01.10.2006

2.1.4. reakce při štěpování se zkouší nejméně na 3 podnožích

01.10.2006

2.2. pro podnožové odrůdy:

01.10.2006

2.2.1. 5 rostlin nejméně na 2 typech vedení

01.10.2006

2.2.2. 5 let po roce výsadby

01.10.2006

2.2.3. 3 pokusná místa s odlišnými ekologickými podmínkami

01.10.2006

2.2.4. afinita podnoží se zkouší nejméně s 3 odrůdami

Poznámky pod čarou

01.10.2006

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

01.07.2016

2) Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2010/46/EU ze dne 2. července 2010, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.

01.10.2006

3) Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství.

01.10.2006

4) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 109/2004 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin, z 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991.

01.10.2006

5) Článek 2 směrnice Komise 2003/90/ES.

01.10.2006

6) Článek 1 odstavec 3 směrnice Komise 2003/90/ES.

Přesunout nahoru