Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2006>Předpis č. 322/2006 Sb.

Předpis č. 322/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Ze dne25.05.2006
Částka99/2006
Platnost od30.06.2006
Účinnost od30.06.2006
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


744x145_ZPL_facebook kopie.png

322

ZÁKON

ze dne 25. května 2006,

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru