PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 107/2006 Sb.Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka 37/2006
Platnost od 31.03.2006
Účinnost od 31.03.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
31.03.2006

107

31.03.2006

ZÁKON

31.03.2006

ze dne 14. března 2006

31.03.2006

o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

31.03.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


31.03.2006

ČÁST TŘETÍ

31.03.2006

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

31.03.2006

§ 7

31.03.2006

Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

31.03.2006

ČÁST ČTVRTÁ

31.03.2006

ÚČINNOST

31.03.2006

§ 8

31.03.2006

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 2006.

01.06.2009

(2) Část první tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2012.


31.03.2006

Zaorálek v. r.

31.03.2006

Klaus v. r.

31.03.2006

Paroubek v. r.


31.03.2006

01.06.2009

Příloha k zákonu č. 107/2006 Sb.

01.06.2009

Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného

01.06.2009

Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2 se vypočítá podle vzorce

01.06.2009

CN = 1/12 * p * ZC,

01.06.2009

kde:

01.06.2009

CN je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu,

01.06.2009

ZC je základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu,

01.06.2009

p je koeficient vyjadřující podíl ročního nájemného na základní ceně bytu;

01.06.2009

p má hodnotu:

01.06.2009

a) p = 0,026 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,

01.06.2009

b) p = 0,0325 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,

01.06.2009

c) p = 0,041 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,

01.06.2009

d) p = 0,045 u všech ostatních bytů se sníženou kvalitou,

01.06.2009

e) p = 0,029 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,

01.06.2009

f) p = 0,0365 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,

01.06.2009

g) p = 0,046 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,

01.06.2009

h) p = 0,05 u všech ostatních bytů.

01.06.2009

Maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v % se vypočítá podle vzorce

01.06.2009

MP = (4-k+1CN AN - 1)* 100,

01.06.2009

01.06.2009

kde:

01.06.2009

MP je maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v %,

01.06.2009

CN je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,

01.06.2009

AN je aktuální hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,

01.06.2009

k je roční koeficient v rámci platnosti části první zákona:

01.06.2009

Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2010, v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2010,

01.06.2009

k=1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k=2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k=3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k=4 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

01.06.2009

Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2012 v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2012,

01.06.2009

k=1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k=2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k=3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k=2 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, k=3 pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, k=4 pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

Poznámky pod čarou

31.03.2006

1) § 121 odst. 2 občanského zákoníku.

Přesunout nahoru