PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 418/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

Částka 144/2005
Platnost od 18.10.2005
Účinnost od 01.11.2005
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.11.200531.12.2014

418

01.11.200531.12.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.11.200531.12.2014

ze dne 29. září 2005,

01.11.200531.12.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

01.11.200531.12.2014

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:


01.11.200531.12.2014

Čl. I

01.11.200531.12.2014

V § 5 nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, se částka "7 000 Kč" nahrazuje částkou "3 680 Kč".


01.11.200531.12.2014

Čl. II

01.11.200531.12.2014

Účinnost

01.11.200531.12.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.11.200531.12.2014

Předseda vlády:

01.11.200531.12.2014

Ing. Paroubek v. r.

01.11.200531.12.2014

Ministr zemědělství:

01.11.200531.12.2014

Ing. Zgarba v. r.

Přesunout nahoru