Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2004>Předpis č. 694/2004 Sb.

Předpis č. 694/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Ze dne09.12.2004
Částka234/2004
Platnost od31.12.2004
Účinnost od31.12.2004
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_Twitter kopie.png

694

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 8 se mezi slova "vody stanovenými" vkládají slova "a pro regulaci ústředního vytápění".

2. V § 14 odst. 2 se slova "do 4 let" nahrazují slovy "do 6 let".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru