PLUS na zkoušku

Zákon č. 694/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Částka 234/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 31.12.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
31.12.2004

694

31.12.2004

ZÁKON

31.12.2004

ze dne 9. prosince 2004,

31.12.2004

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

31.12.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


31.12.2004

Čl. I

31.12.2004

Změna zákona o hospodaření energií

31.12.2004

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., se mění takto:

31.12.2004

1. V § 6 odst. 8 se mezi slova "vody stanovenými" vkládají slova "a pro regulaci ústředního vytápění".

31.12.2004

2. V § 14 odst. 2 se slova "do 4 let" nahrazují slovy "do 6 let".


31.12.2004

Čl. II

31.12.2004

Účinnost

31.12.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


31.12.2004

Zaorálek v. r.

31.12.2004

Klaus v. r.

31.12.2004

Gross v. r.

Přesunout nahoru