PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 579/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů

Částka 198/2004
Platnost od 25.11.2004
Účinnost od 25.11.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
25.11.2004

579

25.11.2004

NAŘÍZENÍ VLÁDY

25.11.2004

ze dne 3. listopadu 2004,

25.11.2004

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů

25.11.2004

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:


25.11.2004

ČÁST DRUHÁ

25.11.2004

Zrušení některých nařízení vlády, upravujících podporu vývozu některých zemědělských produktů

25.11.2004

Čl. II

25.11.2004

Zrušuje se:

25.11.2004

1. Nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka.

25.11.2004

2. Nařízení vlády č. 295/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka.

25.11.2004

3. Nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa.

25.11.2004

4. Nařízení vlády č. 90/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa.

25.11.2004

5. Nařízení vlády č. 288/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb.

25.11.2004

6. Nařízení vlády č. 45/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic.

25.11.2004

7. Nařízení vlády č. 440/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat a z jatečných krůt.

25.11.2004

8. Nařízení vlády č. 550/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa.


25.11.2004

ČÁST TŘETÍ

25.11.2004

ÚČINNOST

25.11.2004

Čl. III

25.11.2004

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


25.11.2004

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru