PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 216/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/2004
Platnost od 28.04.2004
Účinnost od 28.04.2004
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
28.04.2004

216

28.04.2004

ZÁKON

28.04.2004

ze dne 8. dubna 2004,

28.04.2004

kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

28.04.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


28.04.2004

ČÁST PRVNÍ

28.04.2004

Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

28.04.2004

Čl. I

28.04.2004

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:

28.04.2004

1. V § 5 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

2. V § 5 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

3. V § 5 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

4. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

28.04.2004

"(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.".

28.04.2004

ČÁST DRUHÁ

28.04.2004

Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

28.04.2004

Čl. II

28.04.2004

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

28.04.2004

1. V nadpisu dílu 4 hlavě I se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka".

28.04.2004

2. V § 34a odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

3. V § 34a odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

4. V § 34a odst. 3 větě první se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

5. V § 34a odst. 3 větě třetí se slovo "praporu" nahrazuje slovem "vlajky".

28.04.2004

6. V § 34a odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

7. V § 142 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

8. V § 142 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

ČÁST TŘETÍ

28.04.2004

Změna zákona o hlavním městě Praze

28.04.2004

Čl. III

28.04.2004

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

28.04.2004

1. V nadpisu nad § 15 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka".

28.04.2004

2. V § 15 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

3. V § 15 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

4. V § 15 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

28.04.2004

5. V § 15 odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".


28.04.2004

ČÁST ČTVRTÁ

28.04.2004

ÚČINNOST

28.04.2004

Čl. IV

28.04.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


28.04.2004

Zaorálek v. r.

28.04.2004

Klaus v. r.

28.04.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru