PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 182/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

Částka 60/2004
Platnost od 21.04.2004
Účinnost od 21.04.2004
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
21.04.200431.12.2014

182

21.04.200431.12.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

21.04.200431.12.2014

ze dne 31. března 2004,

21.04.200431.12.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

21.04.200431.12.2014

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


21.04.200431.12.2014

Čl. I

21.04.200431.12.2014

V § 6 nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

21.04.200431.12.2014

"(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004; práva a povinnosti vzniklé podle tohoto nařízení se vypořádají podle dosavadních právních předpisů.".


21.04.200431.12.2014

Čl. II

21.04.200431.12.2014

Účinnost

21.04.200431.12.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


21.04.200431.12.2014

Předseda vlády:

21.04.200431.12.2014

PhDr. Špidla v. r.

21.04.200431.12.2014

Ministr zemědělství:

21.04.200431.12.2014

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru