PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 167/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Částka 61/2003
Platnost od 09.06.2003
Účinnost od 09.06.2003
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
09.06.200331.12.2014

167

09.06.200331.12.2014

VYHLÁŠKA

09.06.200331.12.2014

ze dne 4. června 2003,

09.06.200331.12.2014

kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

09.06.200331.12.2014

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


09.06.200331.12.2014

§ 1

09.06.200331.12.2014

Ohlášení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

09.06.200331.12.2014

Vzor ohlášení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, jejíž nedílnou součástí je seznam souvislých ploch zemědělsky obhospodařované půdy (dále jen "seznam pozemků").

09.06.200331.12.2014

§ 2

09.06.200331.12.2014

Potvrzení o zařazení do evidence

09.06.200331.12.2014

Vzory potvrzení o zařazení do evidence jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce. Nedílnou součástí potvrzení je seznam půdních bloků, popřípadě i dílů půdních bloků zařazených do evidence, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


09.06.200331.12.2014

§ 3

09.06.200331.12.2014

Účinnost

09.06.200331.12.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


09.06.200331.12.2014

Ministr:
Ing. Palas v. r.


09.06.200331.12.2014

09.06.200331.12.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

09.06.200331.12.2014

Vzor ohlášení do evidence
Vzor ohlášení do evidence

09.06.200331.12.2014

09.06.200331.12.2014

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

09.06.200331.12.2014

Vzor potvrzení o zařazení do evidence
Vzor potvrzení o zařazení do evidence

09.06.200331.12.2014

09.06.200331.12.2014

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

09.06.200331.12.2014

Vzor dílčího potvrzení o zařazení do evidence
Vzor dílčího potvrzení o zařazení do evidence

09.06.200331.12.2014

09.06.200331.12.2014

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

09.06.200331.12.2014

Seznam půdních bloků, případně dílů půdních bloků zařazených do evidence (vzor)
Seznam půdních bloků, případně dílů půdních bloků zařazených do evidence (vzor)

Přesunout nahoru