Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2002>Předpis č. 341/2002 Sb.

Předpis č. 341/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ze dne11.07.2002
Částka123/2002
Platnost od30.07.2002
Účinnost od01.08.2002
Zrušeno od01.01.2015 (341/2014 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Zrušeno od 01.01.2015


banerZPL

joinus_baner.png

Přesunout nahoru