Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2002>Předpis č. 23/2002 Sb.

Předpis č. 23/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

Ze dne08.01.2002
Částka10/2002
Platnost od17.01.2002
Účinnost od17.01.2002
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


744x145_ZPL_Twitter kopie.png

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 8. ledna 2002,

kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle čl. II bodu 7 zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:


§ 1

Odměna za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení činí za každou započatou hodinu práce podle celkového rozsahu a náročnosti 75 až 125 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

1) Například § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru