PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 23/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

Částka 10/2002
Platnost od 17.01.2002
Účinnost od 17.01.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

17.01.2002

23

17.01.2002

VYHLÁŠKA

17.01.2002

Ministerstva spravedlnosti

17.01.2002

ze dne 8. ledna 2002,

17.01.2002

kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

17.01.2002

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle čl. II bodu 7 zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:


17.01.2002

§ 1

17.01.2002

Odměna za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení činí za každou započatou hodinu práce podle celkového rozsahu a náročnosti 75 až 125 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)


17.01.2002

§ 2

17.01.2002

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


17.01.2002

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

Poznámky pod čarou

17.01.2002

1) Například § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Přesunout nahoru