Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2002>Předpis č. 23/2002 Sb.

Předpis č. 23/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

Ze dne08.01.2002
Částka10/2002
Platnost od17.01.2002
Účinnost od17.01.2002
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


baner1.3.jpg

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 8. ledna 2002,

kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle čl. II bodu 7 zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:


§ 1

Odměna za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení činí za každou započatou hodinu práce podle celkového rozsahu a náročnosti 75 až 125 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

1) Například § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru