Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2002>Předpis č. 15/2002 Sb.

Předpis č. 15/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ze dne18.12.2001
Částka7/2002
Platnost od16.01.2002
Účinnost od01.04.2002
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

15

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o České konsolidační agentuře

Čl. IV

V § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se za slovo "Agentury" vkládají slova ", nejsou-li poslanci či senátory,".


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru