PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 15/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 7/2002
Platnost od 16.01.2002
Účinnost od 01.04.2002
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.04.2002

15

01.04.2002

ZÁKON

01.04.2002

ze dne 18. prosince 2001,

01.04.2002

kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.04.2002

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.04.2002

ČÁST ČTVRTÁ

01.04.2002

Změna zákona o České konsolidační agentuře

01.04.2002

Čl. IV

01.04.2002

V § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se za slovo "Agentury" vkládají slova ", nejsou-li poslanci či senátory,".


01.04.2002

ČÁST ŠESTÁ

01.04.2002

ÚČINNOST

01.04.2002

Čl. VI

01.04.2002

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


01.04.2002

Klaus v. r.

01.04.2002

Havel v. r.

01.04.2002

Zeman v. r.

Přesunout nahoru