PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 245/2000 Sb.Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Částka 73/2000
Platnost od 09.08.2000
Účinnost od 09.08.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
09.08.2000

245

09.08.2000

ZÁKON

09.08.2000

ze dne 29. června 2000

09.08.2000

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

09.08.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


09.08.2000

§ 1

09.08.2000

Státní svátky

05.03.2004

Dny 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek").

09.08.2000

§ 2

09.08.2000

Ostatní svátky

21.12.2015

Ostatními svátky jsou 1. leden - Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční (dále jen "ostatní svátek").

09.08.2000

§ 3

09.08.2000

Dny pracovního klidu

09.08.2000

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

09.08.2000

§ 4

09.08.2000

Významné dny

11.08.2013

(1) Významnými dny České republiky jsou 16. leden - Den památky Jana Palacha, 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského, 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce Lidice, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen "významný den").

09.08.2000

(2) Významné dny jsou dny pracovními.


09.08.2000

§ 5

09.08.2000

Zrušovací ustanovení

09.08.2000

Zrušují se:

09.08.2000

1. Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.

09.08.2000

2. Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

09.08.2000

3. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

09.08.2000

4. Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

09.08.2000

5. Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

09.08.2000

6. Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

09.08.2000

§ 6

09.08.2000

Účinnost

09.08.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


09.08.2000

Klaus v. r.

09.08.2000

Havel v. r.

09.08.2000

Zeman v. r.

Přesunout nahoru