PLUS na zkoušku

Zákon č. 217/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Částka 65/2000
Platnost od 21.07.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2001

217

01.01.2001

ZÁKON

01.01.2001

ze dne 27. června 2000,

01.01.2001

kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.01.2001

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2001

ČÁST TŘETÍ

01.01.2001

Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993

01.01.2001

Čl. III

01.01.2001

Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 172/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb., se mění takto:

01.01.2001

1. V § 6 čl. V se odstavce 1, 3 a 4 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 2.

01.01.2001

2. V § 6 čl. V se slova "(odstavec 1)" zrušují.

01.01.2001

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2001

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.01.2001

Čl. IV

01.01.2001

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se v části druhé zrušuje čl. II.

01.01.2001

ČÁST PÁTÁ

01.01.2001

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÝCH ZNĚNÍ ZÁKONŮ

01.01.2001

Čl. V

01.01.2001

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplná znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývají z pozdějších zákonů.


01.01.2001

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2001

ÚČINNOST

01.01.2001

Čl. VI

01.01.2001

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. II bodu 8, který nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.


01.01.2001

Klaus v. r.

01.01.2001

Havel v. r.

01.01.2001

Zeman v. r.

Přesunout nahoru