Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2000>Předpis č. 210/2000 Sb.

Předpis č. 210/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Ze dne21.06.2000
Částka64/2000
Platnost od21.07.2000
Účinnost od01.09.2000
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_facebook kopie.png

210

ZÁKON

ze dne 21. června 2000,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Čl. I

V příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se slova "Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové" nahrazují slovy "Univerzita Hradec Králové".


ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru