PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 210/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Částka 64/2000
Platnost od 21.07.2000
Účinnost od 01.09.2000
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.2000

210

01.09.2000

ZÁKON

01.09.2000

ze dne 21. června 2000,

01.09.2000

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.09.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.2000

ČÁST PRVNÍ

01.09.2000

Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.09.2000

Čl. I

01.09.2000

V příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se slova "Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové" nahrazují slovy "Univerzita Hradec Králové".


01.09.2000

ČÁST DRUHÁ

01.09.2000

ÚČINNOST

01.09.2000

Čl. II

01.09.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


01.09.2000

Klaus v. r.

01.09.2000

Havel v. r.

01.09.2000

Zeman v. r.

Přesunout nahoru