PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 105/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 32/2000
Platnost od 25.04.2000
Účinnost od 01.05.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.05.2000

105

01.05.2000

ZÁKON

01.05.2000

ze dne 4. dubna 2000,

01.05.2000

kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.05.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.05.2000

ČÁST ČTVRTÁ

01.05.2000

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2000

Čl. V

01.05.2000

V § 35 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., zákona č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.05.2000

"k) konkursu a vyrovnání včetně sporů těmito řízeními vyvolanými.".


01.05.2000

ČÁST ŠESTÁ

01.05.2000

ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.05.2000

Čl. VIII

01.05.2000

Účinnost

01.05.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.


01.05.2000

Klaus v. r.

01.05.2000

Havel v. r.

01.05.2000

Zeman v. r.

Přesunout nahoru