Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 1997>Předpis č. 151/1997 Sb.

Předpis č. 151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Ze dne17.06.1997
Částka54/1997
Platnost od10.07.1997
Účinnost od01.01.1998
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF