Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 1996>Předpis č. 95/1996 Sb.

Předpis č. 95/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon

Ze dne13.03.1996
Částka32/1996
Platnost od26.04.1996
Účinnost od26.04.1996
Zrušeno od01.01.2007 (575/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Zrušeno od 01.01.2007


744x145_ZPL_facebook kopie.png

joinus_baner.png

Přesunout nahoru