PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 279/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/1995
Platnost od 01.12.1995
Účinnost od 01.12.1995
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.1995

279

01.12.1995

ZÁKON

01.12.1995

ze dne 2. listopadu 1995,

01.12.1995

kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.12.1995

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.12.1995

Čl. II

01.12.1995

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění takto:

01.12.1995

1. § 46 odst. 3 zní:

01.12.1995

"(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.".

01.12.1995

2. V § 47 odst. 1 se vypouští písmeno ch).

01.12.1995

3. § 47 odst. 2 zní:

01.12.1995

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.".


01.12.1995

Čl. III

01.12.1995

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


01.12.1995

Uhde v. r.

01.12.1995

Havel v. r.

01.12.1995

Klaus v. r.

Přesunout nahoru