PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 275/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolámí autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.

Částka 82/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.1995

275

01.01.1995

ZÁKON

01.01.1995

ze dne 8. prosince 1994,

01.01.1995

kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.

01.01.1995

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.1995

Čl. I

01.01.1995

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., se mění takto:

01.01.1995

V § 34 se slova "pouze do 31. prosince 1994" vypouštějí.


01.01.1995

Čl. II

01.01.1995

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


01.01.1995

Uhde v. r.

01.01.1995

Klaus v. r.

Přesunout nahoru