Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 1994>Předpis č. 275/1994 Sb.

Předpis č. 275/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolámí autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.

Ze dne08.12.1994
Částka82/1994
Platnost od30.12.1994
Účinnost od01.01.1995
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


744x145_ZPL_facebook kopie.png

275

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., se mění takto:

V § 34 se slova "pouze do 31. prosince 1994" vypouštějí.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru