PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 113/1994 Sb.Zákon,kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

Částka 37/1994
Platnost od 08.06.1994
Účinnost od 08.06.1994
Zrušeno k 01.01.2014 (340/2013 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

08.06.199431.12.2013

113

08.06.199431.12.2013

ZÁKON

08.06.199431.12.2013

ze dne 26. dubna 1994,

08.06.199431.12.2013

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.


08.06.199431.12.2013

Čl. I

08.06.199431.12.2013

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb, zákona č. 322/1993 Sb, zákona č. 42/1994 Sb, zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb, se doplňuje takto:

08.06.199431.12.2013

1. V § 20 odst. 1 se za slova "státní fondy," vkládají slova "Fond dětí a mládeže,".

08.06.199431.12.2013

2. V § 20 se doplňuje odstavec 11, který zní:

08.06.199431.12.2013

"(11) Od daně darovací jsou osvobozeny bezúplatné a částečně bezúplatné převody majetku z Fondu národního majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., a dotace poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., z majetku tohoto fondu.".


08.06.199431.12.2013

Čl. II

08.06.199431.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


08.06.199431.12.2013

Uhde v. r.

08.06.199431.12.2013

Havel v. r.

08.06.199431.12.2013

Klaus v. r.

Přesunout nahoru