PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 325/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.

Částka 82/1993
Platnost od 31.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1994

325

01.01.1994

ZÁKON

01.01.1994

ze dne 3. prosince 1993,

01.01.1994

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

01.01.1994

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.1994

Čl. III

01.01.1994

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


01.01.1994

Čl. IV

01.01.1994

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 34 až 37, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1994, a ustanovení čl. I bodu 38 § 40b odst. 5 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1995.


01.01.1994

Uhde v. r.

01.01.1994

Havel v. r.

01.01.1994

Klaus v. r.

Přesunout nahoru