PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 345/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků

Částka 67/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 27.08.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

27.08.1991

345

27.08.1991

VYHLÁŠKA

27.08.1991

federálního ministerstva financí

27.08.1991

ze dne 31. července 1991,

27.08.1991

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků

27.08.1991

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, a § 32 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů:


27.08.1991

Čl. I

27.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, se mění a doplňuje takto:

27.08.1991

1. § 6 se doplňuje odstavcem 9, který zní:

27.08.1991

"(9) Organizace mohou v roce 1991 odepsat až 40 % pořizovací ceny nových strojních základních prostředků vyrobených v tuzemsku, které byly objednány, dodány a zaplaceny v době od 1. července do 31. prosince 1991. Zbytek pořizovací ceny se odpisuje ročními odpisovými sazbami.".

27.08.1991

2. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "12 %" nahrazují slovy "až 20 %".


27.08.1991

Čl. II

27.08.1991

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


27.08.1991

Ministr:
v z. prom. mat. Rudlovčák CSc. v. r.

Přesunout nahoru