PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 337/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1963 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.

Částka 65/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 27.08.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
27.08.1991

337

27.08.1991

VYHLÁŠKA

27.08.1991

ministerstva financí České republiky

27.08.1991

ze dne 19. července 1991,

27.08.1991

kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.

27.08.1991

Ministerstvo financí České republiky podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví:


27.08.1991

Čl. I

27.08.1991

Ustanovení § 53 vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, se vypouští.

27.08.1991

Čl. II

27.08.1991

Ustanovení § 16 vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, se vypouští.

27.08.1991

Čl. III

27.08.1991

Ustanovení § 34 vyhlášky ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky č. 55/1979 Sb., se vypouští.


27.08.1991

Čl. IV

27.08.1991

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


27.08.1991

Ministr:
Ing. Špaček v. r.

Přesunout nahoru