PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení č. 41/1960 Sb.Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů

Částka 15/1960
Platnost od 11.04.1960
Účinnost od 11.04.1960
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
11.04.196031.03.1964

41.

11.04.196031.03.1964

NAŘÍZENÍ

11.04.196031.03.1964

Ministra spravedlnosti

11.04.196031.03.1964

ze dne 11. dubna 1960

11.04.196031.03.1964

o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů

11.04.196031.03.1964

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:


11.04.196031.03.1964

§ 1

11.04.196031.03.1964

Sídla a obvody lidových soudů se shodují se sídly a obvody okresních a jim na roveň postavených národních výborů a sídla a obvody krajských soudů se shodují se sídly a obvody krajských národních výborů stanovenými podle zákona ze dne 9. dubna 1960 č. 36 Sb., o územním členění státu.

11.04.196031.03.1964

§ 2

11.04.196031.03.1964

Pro územní obvod Národního výboru hlavního města Prahy se zřizuje krajský soud, který se označuje jako "Městský soud v Praze".

11.04.196031.03.1964

§ 3

11.04.196031.03.1964

(1) Působnost soudu v sídle krajské odborové rady ve věcech nemocenského pojištění, určenou v § 395 odst. 1 občanského soudního řádu, a působnost soudu v sídle krajského soudu ve věcech důchodového zabezpečení, určenou v § 395 odst. 2 občanského soudního řádu, vykonává:

11.04.196031.03.1964

a) v obvodu městského soudu v Praze: lidový soud pro Prahu 1,

11.04.196031.03.1964

b) v obvodu krajského soudu v Praze: lidový soud Praha-západ,

11.04.196031.03.1964

c) v obvodu krajského soudu v Plzni: lidový soud Plzeň-město,

11.04.196031.03.1964

d) v obvodu krajského soudu v Brně: lidový soud Brno-město,

11.04.196031.03.1964

e) v obvodu krajského soudu v Bratislavě: lidový soud Bratislava-město.

11.04.196031.03.1964

(2) Pozemkové knihy pro územní obvod městského soudu v Praze vede lidový soud pro Prahu 1.

11.04.196031.03.1964

(3) Podnikový rejstřík vede pro podniky, které mají sídlo

11.04.196031.03.1964

a) v obvodu městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze: lidový soud pro Prahu 1,

11.04.196031.03.1964

b) v obvodu krajského soudu v Plzni: lidový soud Plzeň-město,

11.04.196031.03.1964

c) v obvodu krajského soudu v Brně: lidový soud Brno-město,

11.04.196031.03.1964

d) v obvodu krajského soudu v Bratislavě: lidový soud Bratislava-město.

11.04.196031.03.1964

(4) Železniční knihu vede lidový soud pro Prahu 1, lidový soud Brno-město a lidový soud Bratislava-město; knihovní vložky dosavadních zemských desk vede lidový soud pro Prahu 1. lidový soud Brno-město a lidový soud v Opavě.


11.04.196031.03.1964

§ 4

11.04.196031.03.1964

Zrušují se nařízení ministra spravedlnosti

11.04.196031.03.1964

1. č. 22/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů,

11.04.196031.03.1964

2. č. 60/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě, Seredu,

11.04.196031.03.1964

3. č. 31/1955 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném,

11.04.196031.03.1964

4. č. 2/1957 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích.

11.04.196031.03.1964

5. č. 78/1957 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech,

11.04.196031.03.1964

6. č. 85/1958 Sb., kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost,

11.04.196031.03.1964

7. č. 6/1959 Sb., kterým se zřizuje lidový soud Bratislava-okolí a vymezuje jeho působnost,

11.04.196031.03.1964

8. č. 61/1959 Sb., kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují.


11.04.196031.03.1964

§ 5

11.04.196031.03.1964

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


11.04.196031.03.1964

Široký v. r.

11.04.196031.03.1964

dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru