Zákony pro lidi>Blog

Blog

24.03.2012Legislativa

Obchodní zákoník bude of 1.1.2014 vystřídán zákonem o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. je doprovázen pod číslem 90/2012 Sb. zákonem o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém.

V číslování je zřejmě opět trochu symboliky:

  • č. 90, zákon o obchodních korporacích, jako rok 1990, kdy tehdejší hospodářský zákoník od května obnovil obchodní koporace
  • č. 91, zákon o mezinárodním právu soukromém, jako rok 1991; přijetí Československa do Rady Evropy a podepsání dohody o přidružení k ES
24.03.2012Legislativa

Nový Občanský zákoník se symbolickým číslem svobody 89/2012

22. března vyšel v částce 33 Sbírky zákonů pod symbolickým číslem svobody – 89/2012 Sb. nový Občanský zákoník. Jeho motto: „Zákon pro život, zákon inspirovaný životem.“

Stačí jím jen letmo zalistovat a je zřejmé, že od 1.1.2014 bude mnoho vnějších aspektů našeho života jinak. A po podrobnějším zalistování se chce říci, že i lépe.

Zpřesnění

Kategorie

Historie