Zákony pro lidi>Blog

Blog

15.12.2011Legislativa

Novelizace zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

Změnami prošel v posledních dnech zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. S účinností 1.1.2012 se jej dotkly se hned 3 novely - 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb. z částky 128/2011 a pak s účinností 1.4.2012 375/2011 Sb.

Nejrozsáhlejší novelou je 367/1991 Sb., která má celkem 91 bodů.

Co se změnilo? Namátkou vybíráme:

- ze zákona vypadl pojem "chráněná pracovní dílna"

- nové ustanovení § 109a - uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám

- zákon zavádí nový pojem "sdílené zprostředkování zaměstnání"

13.12.2011Legislativa

Balíček změn pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti novela 366/2011 Sb.

Nejdůležitější změny se týkají zákonů 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, 108/2006 Sb. o sociálních službách, 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky, 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu

Změn je opravdu, zasahují zejména do oblastí pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb a státní sociální podpory, namátkou:

 • zvýšení komfortu klienta, všechny záležitosti bude moci vyřídit na jednom místě, řízení by mělo být zjednodušeno
 • sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek na jedno výplatní místo, kterým má být namísto obcí s rošířenou působností Úřad práce České republiky
  (obcí s rozšířenou působností je 227, úřadů práce je 409 úřadů)
 • změny ve způsobech posuzování stupně zavislosti na pomoci jiných osob
 • zvýšení příspěvku středně těžce závislým osobám do 18 let na 6.000 Kč
 • zjednosušení posudkových řízení (placených státem) pro přiznání sociálních dávek

Všechny výše uvedené předpisy samozřejmě dostupné na www.zakonyprolidi.cz v konsolidovaných zněních účinných od 1.1.2012.

12.12.2011Legislativa

Nižší sazba DPH zvýšena na 14% - již za 20 dní!

Novelou 370/2011 Sb., která byla 6. prosince vyhlášena v částce Sbírky zákonů 129/2011 se mění zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

Mezi hlavní změny, které tato 42 bodová novela přináší, patří zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty ze současních 10 % na 14 % s účinností od 1. ledna 2012.

Od 1. ledna 2013 novela zavádí jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %.

P.S. Zákony pro lidi jsou opět první na české webu, kdo Vám přináší nové konsolidované znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 370/2011 Sb. (a samozřejmě ve znění všech předchozích novel 47/2011 Sb., 199/2010 Sb., 120/2010 Sb., 489/2009 Sb., 362/2009 Sb., 281/2009 Sb., 87/2009 Sb., 302/2008 Sb., 126/2008 Sb., 124/2008 Sb., 296/2007 Sb., 270/2007 Sb., 261/2007 Sb., 172/2007 Sb., 319/2006 Sb., 230/2006 Sb., 109/2006 Sb., 545/2005 Sb., 441/2005 Sb., 377/2005 Sb., 217/2005 Sb., 215/2005 Sb., 124/2005 Sb., 669/2004 Sb., 635/2004 Sb.)

09.12.2011Legislativa

Nové znění Zákoníku práce k dispozici (zatím) pouze u nás !

323 novelizačních bodů článku I. 365/2011 Sb. představuje nejrozsáhlejší novelu Zákoníku práce v jeho pětiletých dějinách.

Mění se řada věcí, namátkou:

 • nižší odstupné pro zaměstannce, kteří jsou v pracovním poměru méně než 2 roky
 • práce přečas do úrovně 150 hodin ročně v roce může být kryta sjednanou mzdou
 • dohody o provedení práce mohou být 300 hodin ročně oproti dosavadním 150 hodinám
 • trvání pracovního poměru na dobu určitou se prodlužuje ze současných 2 let na 3 roky

Nové znění Zákoníku práce 262/2006 Sb. účinné od 1.1.2012 prozatím na českém webu dostupné pouze u nás: !

07.12.2011Komentáře

Přečetl jsem: Radek Sikorski - Čas jednat právě nastal

Necítím se naprosto kompetentní rozumět aktuálním problémům a otazníkům kolem eura, společných evropských dluhopisů, ECB jako věřitele poslední instance, důvěryhodnosti evropského záchranného valu, způsobům, jak ratingové agentury otáčejí světem, úvěrům, které musí splácet Řecko, Itálie a ostatní (Česko zřejmě nevyjímaje) tím, že si musí vzít další úvěry patrně s vyšším úrokem, než jsou ty splácené.

A už vůbec se necítím kompetentní o tom cokoliv ne-nesmyslného říct.

Mám jen tichou pochybnost, zda tomu rozumí aspoň někdo ...?

V Respektu číslo 49 jsem si přečetl zkrácený překlad projevu polského ministra zahraničí Radka Sikorski - a trhnul jsem sebou ... nad přesnými tahy skalpelu jeho slov, nad jejich závažností a toho, jak se nás všech týkají.

Článek v Respektu je pouze pro platící, našel jsem jsem však odkaz na nezamčenou repliku na salon.eu.sk.

(pavelg(@)aion.cz)

01.12.2011Nové funkce

Mobilní verze zákonů pro lidi - m.zakonyprolidi.cz

Zákony pro lidi vítají měsíc prosinec svou mobilní verzí. Najdete ji na adrese m.zakonyprolidi.cz.

Stejná data a téměř stejné funkce přizpůsobené pro Vaše mobilní telefony. Samozřejmě čím větší obrazovka a čím chytřejší telefon, tím lépe.

Dokonce je zde i funkce navíc - přímé zadání čísla paragrafu.

Počet a typy telefonů, na kterých jsme zkoušeli, je samozřejmě dosti omezen. Takže pokud narazíte na nějaké potíže Napište nám.

01.12.2011Nové funkce

Přechodná ustanovení

Zpracovali jsme pro vás vnořená Přechodná ustanovení.

Některé předpisy zavádějí tzv přechodná ustanovení, kterými řeší nejrůznější situace na přelomu účinnosti nového znění. Některé ustanovení se nemusí nutně týkat zákona v kterém jsou zmíněny, ale týkají se jiných předpisů. Takové přechodné ustanovení jsme pro přehlednost vložili na konce cílových předpisů do zvláštních bloků. Do obsahů předpisů jsme pak vložili odkaz na tato přechodná ustanovení. Nyní již nepřehlédnete žádné důležité ustanovení :-)

Každé přechodné ustanovení je indikováno v předpisu takto: "Přechodné ustanovení zavedeno Čl. xx zákona nn/yyyy Sb. ...", odkaz na předpis, který ustanovení zavedl, je aktivní.

Konkrétní příklad zapracování přechodných ustanovení do Občanského soudního řádu 99/1963 Sb.

Zpřesnění

Kategorie

Historie