Zákony pro lidi>Blog

Blog

29.09.2011Legislativa

‎3x vzbudíte veřejné pohoršení a jedete do chládku

‎3x vzbudíte veřejné pohoršení a jedete do chládku až NA 2 ROKY?

Úřad vlády České republiky předložil v pondělí (26. 9. 2011) návrh na vydání zákona (kterým se mění zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

Tato novela řeší:
"Jedním z problémů, který podstatným způsobem přiživuje extremistické nálady v některých regionech, je neschopnost státu efektivně zakročovat proti obyvatelům, kteří opakovaně obtěžují své spoluobčany neustálým pácháním drobných přestupků, drobnými výtržnostmi, krádežemi, násilnostmi, narušováním nočního klidu, atd. "

28.09.2011Komentáře

Pochvala od Jiřího Peterky

Zákony pro lidi začínají plnit svůj účel a velice nás těší, že jsou pomůckou při práci i renomovaných odborníků:

"Ve svých článcích jsem pro odkazy na nejrůznější zákony a vyhlášky dlouho využíval Portál veřejné správy. Ten ale není nejrychlejší, hůř se v něm hledá a umožňuje odkazovat jen na celé paragrafy, nikoli detailněji.

Nyní raději pracuji se serverem www.zakonyprolidi.cz . Používám jej jak pro odkazy z již hotových článků (umožňuje mj. detailnější odkazy i na dílčí ustanovení), tak i pro přípravu článků a nejrůznější vyhledávání v legislativě.

Zvláště oceňují velmi přehledné a podrobné zpracování vzájemných vztahů mezi zákony, včetně novelizací a dalších změn.

To je pro mou práci neocenitelné.

Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista"
16.09.2011Komentáře

Takový postřeh

Takový postřeh: Čím více toho lidem dáte zadarmo, tím méně vděku se vám vrátí zpět. A samozřejmě, čím více jím dáte teď, tím více budou chtít příště...

Zpřesnění

Kategorie

Historie